27.09.2019

Съобщение

В съответствие с решение 1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ІЗастъпници

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ) и предложение за заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа, се подава до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. в ОИК Трявна

 Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур при спазване на изискванията на решение 1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

ІІПредставители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Трявна  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване на изискванията на т.22 от решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК ТРЯВНА ОТ 03.10.2019Г. ДО 26.10.2019Г. ОТ 09:00Ч. ДО 17:00Ч.

 

25.09.2019

Съобщение

ОИК - Трявна напомня, че крайният срок за:

1. Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
2. За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г.
3. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.

16.09.2019

Съобщение

 

Приемането на документи в ОИК-Трявна за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Трявна, започва от 9,00 ч. на 17 септември 2019 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 24 септември 2019 г.

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, съгласно приложението.

 

 

 

11.09.2019

Съобщение

ОИК ТРЯВНА определи брой членове на СИК в Община Трявна, при провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година, според броя на избирателите във всяка образувана избирателна секция, Решение № 17-МИ/11.09.2019 г. на ОИК – Трявна, и в съответствие с методиката на ЦИК към Решение № 1029 - МИ/10.09.2019 г., както следва:

 1. Общ брой места в СИК в община Трявна - 143;
 2. Брой на членовете в СИК, в зависимост от броя избиратели, както следва:
 • 7 секции с 5 члена;
 • 9 секции със 7 члена;
 • 5 секции с 9 члена.

Общо 143 места.

 1. Определя състав и ръководни длъжности на СИК за съответните политически партии и коалиции, както следва:

Партия/Коалиция

Брой места общо

Секционно ръководство

Председател

Зам.Председател

Секретар

 Общо

ПП „ГЕРБ“

42

7

7

7

21

КП „БСП за България“

36

7

7

7

21

ПП „ДПС“

21

3

3

3

9

КП „Обединени патриоти“

21

3

2

3

8

ПП „ВОЛЯ“

21

1

2

1

4

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 

2

 

 

 

 

ОБЩО

143

21

21

21

63

 

11.09.2019

Съобщение

ОИК - ТРЯВНА определи брой членове на СИК в Община Трявна, при провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година, както следва:

 1. за секции с до 500 избиратели включително – по 5 члена в СИК;
 2. за секции с над 500 избиратели до 700 избиратели – по 7 члена в СИК;
 3. за секции с над 700 избиратели – по 9 члена в СИК;
11.09.2019

Съобщение

ОИК - ТРЯВНА определя следните номера на изборните райони:

0735 - Многомандатен изборен район за избор на общински съветници в община Трявна

0735 - Едномандатен изборен район за избор на кмет на община Трявна

073556719 - Едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство гр. Плачковци

05.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Трявна за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в община Трявна, започва от 9,00ч. на 06 септември (петък) 2019г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Трявна, находящ се в сградата на Община Трявна на адрес: гр.Трявна, ул."Ангел Кънчев"№21.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00ч. до 17,00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00ч. на 16 септември 2019г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 159-МИ / 13.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 • № 158-МИ / 08.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 157-МИ / 05.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК - ТРЯВНА за предаване на изборни книжа и материали на Административен съд гр. Габрово по административни дела образувани по Жалба вх. № 251/03.11.2019г. 14.20ч. и Жалба вх. № 252/03.11.2019г. 14.25ч. по описа на Административен съд-Габрово за 2019 година

всички решения