03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 20:00 ч % гласували към 20:00 ч
1 МБАЛ 578 231 39.97
2 СОУ П.Р.Славейков 833 363 43.58
3 СОУ П.Р.Славейков 746 340 45.58
4 Клуб Явор 784 364 46.43
5 НХГ за ПИ Ляво 627 271 43.22
6 ЦДГ Светлина 689 265 38.46
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 276 44.37
8 ВиК 635 225 35.43
9 ОУ Проф.П.Райков 715 287 40.14
10 ОУ Проф.П.Райков 607 239 39.37
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 179 46.49
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 229 43.62
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 241 41.27
14 с. Радевци 40 23 57.50
15 с. Станчов хан 37 21 56.76
16 с. Белица 39 25 64.10
17 с.Черновръх 85 35 41.18
18 с. Бангейци 683 311 45.53
19 НХГ за ПИ Дясно 813 335 41.21
20 Дом за стари хора 14 12 85.71
ОБЩО 10041 4272 42.55
03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност към 17.00ч. на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 17:00 ч % гласували към 17:00 ч
1 МБАЛ 578 184 31.83
2 СОУ П.Р.Славейков 833 302 36.25
3 СОУ П.Р.Славейков 746 295 39.54
4 Клуб Явор 784 297 37.88
5 НХГ за ПИ Ляво 627 230 36.68
6 ЦДГ Светлина 689 222 32.22
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 225 36.17
8 ВиК 635 196 30.87
9 ОУ Проф.П.Райков 715 240 33.57
10 ОУ Проф.П.Райков 607 200 32.95
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 162 42.08
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 190 36.19
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 215 36.82
14 с. Радевци 40 20 50.00
15 с. Станчов хан 37 20 54.05
16 с. Белица 39 18 46.15
17 с.Черновръх 85 32 37.65
18 с. Бангейци 683 263 38.51
19 НХГ за ПИ Дясно 813 298 36.65
20 Дом за стари хора 14 11 78.57
ОБЩО 10041 3620 36.05
03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност към 12.00ч. на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 12:00 ч % гласували към 12:00 ч
1 МБАЛ 578 105 18.17
2 СОУ П.Р.Славейков 833 180 21.61
3 СОУ П.Р.Славейков 746 144 19.30
4 Клуб Явор 784 155 19.77
5 НХГ за ПИ Ляво 627 116 18.50
6 ЦДГ Светлина 689 127 18.43
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 108 17.36
8 ВиК 635 101 15.91
9 ОУ Проф.П.Райков 715 141 19.72
10 ОУ Проф.П.Райков 607 100 16.47
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 90 23.38
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 108 20.57
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 118 20.21
14 с. Радевци 40 8 20.00
15 с. Станчов хан 37 12 32.43
16 с. Белица 39 10 25.64
17 с.Черновръх 85 15 17.65
18 с. Бангейци 683 146 21.38
19 НХГ за ПИ Дясно 813 161 19.80
20 Дом за стари хора 14 6 42.86
ОБЩО 10041 1951 19.43
03.11.2019

Съобщение

Избиратеална активност към 9.30ч. на втори тур на изборите
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 09:30 ч % гласували към 09:30 ч
1 МБАЛ 578 37 6.40
2 СОУ П.Р.Славейков 833 77 9.24
3 СОУ П.Р.Славейков 746 55 7.37
4 Клуб Явор 784 57 7.27
5 НХГ за ПИ Ляво 627 27 4.31
6 ЦДГ Светлина 689 43 6.24
7 ул.Баба Тонка № 6А 622 31 4.98
8 ВиК 635 29 4.57
9 ОУ Проф.П.Райков 715 49 6.85
10 ОУ Проф.П.Райков 607 39 6.43
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 24 6.23
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 43 8.19
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 584 50 8.56
14 с. Радевци 40 3 7.50
15 с. Станчов хан 37 7 18.92
16 с. Белица 39 2 5.13
17 с.Черновръх 85 7 8.24
18 с. Бангейци 683 49 7.17
19 НХГ за ПИ Дясно 813 43 5.29
20 Дом за стари хора 14 3 21.43
ОБЩО 10041 675 6.72
02.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

02.11.2019

Съобщение

ОТНОСНО: Общ брой на избирателите

Общият брой на избирателите в Община Трявна за втори тур на изборите за кмет на Община Трявна на 03.11.2019г. е 10 041.

27.10.2019

Съобщение

Избирателна активност в Община Трявна
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 20:00 ч % гласували към 20:00 ч
1 МБАЛ 578 286 49.48
2 СОУ П.Р.Славейков 833 426 51.14
3 СОУ П.Р.Славейков 745 377 50.60
4 Клуб Явор 784 409 52.17
5 НХГ за ПИ Ляво 629 298 47.38
6 ЦДГ Светлина 689 313 45.43
7 ул.Баба Тонка № 6А 621 309 49.76
8 ВиК 635 291 45.83
9 ОУ Проф.П.Райков 715 357 49.93
10 ОУ Проф.П.Райков 607 256 42.17
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 202 52.47
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 259 49.33
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 585 291 49.74
14 с. Радевци 40 24 60.00
15 с. Станчов хан 37 20 54.05
16 с. Белица 40 35 87.50
17 с.Черновръх 85 47 55.29
18 с. Бангейци 683 313 45.83
19 НХГ за ПИ Дясно 814 377 46.31
20 Дом за стари хора 14 17 121.43
ОБЩО 10044 4907 48.86
27.10.2019

Съобщение

Избирателна активност в Община Трявна
секция
гласоподаватели по избирателен списък брой гласували към 17:00 ч % гласували към 17:00 ч брой гласували към 20:00 ч % гласували към 20:00 ч
1 МБАЛ 578 250 43.25   0.00
2 СОУ П.Р.Славейков 833 376 45.14   0.00
3 СОУ П.Р.Славейков 745 320 42.95   0.00
4 Клуб Явор 784 352 44.90   0.00
5 НХГ за ПИ Ляво 629 280 44.52   0.00
6 ЦДГ Светлина 689 271 39.33   0.00
7 ул.Баба Тонка № 6А 621 263 42.35   0.00
8 ВиК 635 247 38.90   0.00
9 ОУ Проф.П.Райков 715 295 41.26   0.00
10 ОУ Проф.П.Райков 607 209 34.43   0.00
11 ул.Билка № 2, гр.Плачковци 385 183 47.53   0.00
12 ОУ Васил Левски - дясно - гр.Плачковци 525 230 43.81   0.00
13 ОУ Васил Левски - ляво - гр.Плачковци 585 253 43.25   0.00
14 с. Радевци 40 23 57.50   0.00
15 с. Станчов хан 37 19 51.35   0.00
16 с. Белица 40 35 87.50   0.00
17 с.Черновръх 85 47 55.29   0.00
18 с. Бангейци 683 262 38.36   0.00
19 НХГ за ПИ Дясно 814 328 40.29   0.00
20 Дом за стари хора 14 17 121.43   0.00
ОБЩО 10044 4260 42.41 0 0.00
26.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЯВНА НАПОМНЯ, ЧЕ В 4.00 ч. - СУТРИНТА НА 27.10.2019г. ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ ЗИМНО ЧАСОВО ВРЕМЕ И ЧАСОВНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМЕСТЯТ С ЕДИН ЧАС НАЗАД.

26.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО: Общ брой на избирателите

 Общият брой на избирателите в Община Трявна за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. е 10 044

10.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 Изискуемата форма изтеглете ТУК

10.10.2019

Съобщение

Обслужване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и мерки, позволяващи им да се придвижват и да гласуват на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

В деня на изборите обслужването на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването ще се извършва от специализиран автомобил на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден, в периода от 14.10.2019г. до 24.10.2019 г. включително, от 8.30 ч. до 17.00 ч., в Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), гр.Трявна, ул.Индустриална № 1 и на телефони:  (0677) 6-68-52 –ЦСРИ, GSM: 0877 133 580 – г-жа Ив. Иванова.

В деня на изборите избирателите могат да подават своите заявки в сградата на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев № 21 и на телефон (0677) 6-20-29.

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят следва да посочи: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, № на секцията, в която ще гласува, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

10.10.2019

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община Трявна, Община Трявна, РУ „Полиция“-Трявна и РС „ПБЗН“ – Трявна.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обучение на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че  обучението ще се проведе на 22 и 23 октомври  2019г. /вторник и сряда/ от 17.00 ч. в  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, находяща се в сградата на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21, ет. 4, стая 403.

Обучението ще се извърши както следва:

- На 22.10.2019г. /вторник/ от 17.00 часа – членове на СИК от № 073500001 до № 073500009, както и членове на ПСИК

- На 23.10.2019г. /сряда/ от 17.00 часа – членове на СИК от № 073500010 до № 073500021, както и резервни членове

Молим  да направите всичко възможно да осигурите присъствието на посочената дата на  членовете на секционните комисии от своите квоти.

На самото обучение, на представител на всяка секционна комисия /по правило – на председателя, но ако го няма – на друг  член от същата СИК/, се връчва папка с методически указания.

С пожелания за успешна кампания

Общинска избирателна комисия -  Трявна

10.10.2019

Съобщение

ОИК - Трявна, уведомява партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл. 117 и сл. и  Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до ОИК - Трявна по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) до 17.00 ч. на 26 октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

 Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден чрез подаване до ОИК на предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Трявна.

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

28.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

28.09.2019

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  регистрирани в ОИК - Трявна,със Заповед № 525/25.09.2019г. на кмета на Община Трявна са определени местата за поставяне  на агитационни материали Заповедта можете да видите тук Заповед

28.09.2019

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  регистрирани в ОИК - Трявна,със Заповед № 525/25.09.2019г. на кмета на Община Трявна са определени местата за поставяне  на агитационни материали Заповедта можете да видите тук http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2019/08/Zapoved-525.pdf

28.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 159-МИ / 13.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 • № 158-МИ / 08.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 157-МИ / 05.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК - ТРЯВНА за предаване на изборни книжа и материали на Административен съд гр. Габрово по административни дела образувани по Жалба вх. № 251/03.11.2019г. 14.20ч. и Жалба вх. № 252/03.11.2019г. 14.25ч. по описа на Административен съд-Габрово за 2019 година

всички решения