Общинска избирателна комисия Трявна


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ
Трявна, 08.11.2019

ОТНОСНО: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

Въз основа на подадено заявление от МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА с ЕГН хххххххххх – общински съветник от ПП ГЕРБ с вх. № 255/08.11.2019г.  и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и чл. 413, ал.4  от Изборния кодекс, ОИК-Трявна

РЕШИ:

Заличава МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА с ЕГН хххххххххх – общински съветник от ПП ГЕРБ с Решение № 139-МИ/28.10.2019г. ОИК-Трявна.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕНЕВА с ЕГН хххххххххх, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ – ДОБРОМИР БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ   с ЕГН хххххххххх.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

Решението подлежи на обжалване чрез ОИК – Трявна пред Административен съд - Габрово в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от ИК.

Председател: Антоанета Добринова Иванова

Секретар: Рачо Иванов Рачев

* Публикувано на 08.11.2019 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 159-МИ / 13.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • № 158-МИ / 08.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

  • № 157-МИ / 05.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК - ТРЯВНА за предаване на изборни книжа и материали на Административен съд гр. Габрово по административни дела образувани по Жалба вх. № 251/03.11.2019г. 14.20ч. и Жалба вх. № 252/03.11.2019г. 14.25ч. по описа на Административен съд-Габрово за 2019 година

всички решения