04.11.2015

Съобщение

  Насрочва заседанието на ОИК - Трявна  за 09.11.2015г. от 12.00 часа.

01.11.2015

Съобщение

 

Относно: Запитване по наранени бюлетини при откъсване на отрязъка  с контролния номер.

Във връзка с постъпило запитване валидна ли е бюлетина, която е наранена при откъсване на отрязъка с контролния номер без да бъде номера наранен,  ОИК-Трявна,  счита че такава бюлетина е действителна на основание чл.437 ,ал.2, т.8  от ИК и съгласно Методически указания на ЦИК  ,   като  гласът трябва да се счита за действителен

 

28.10.2015

Съобщение

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛАЧКОВЦИ

НА 31ОКТОМВРИ 2015 год., /СЪБОТА/  В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА,УЛ.„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 21

 

СЕКЦИЯ №

ВРЕМЕ

12,13,14,16,20 ,15, 11,17,18 И 19    

17.00 часа

9,10,6,7,8,5,21,22,23,1,4,2  и 3

17.30 часа

 

24.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: общия брой на избирателите/гласоподавателите

 

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове 10 632

Общ брой на гласоподавателите в националния референдум – 10 976

20.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЯВНА  НАПОМНЯ ,ЧЕ В 4.00 ч.- СУТРИНТА НА 25.10.2015Г. ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ ЗИМНО ЧАСОВО ВРЕМЕ И ЧАСОВНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМЕСТЯТ С ЧАС НАЗАД.

19.10.2015

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община  Трявна, Община Трявна , РУ „Полиция“-Трявна и РС „ПБЗН“ – Трявна.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обучение на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че  поради технически причини обучението ще се проведе на 21 октомври  2015 г. /сряда/ от 17.00 ч. в  ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, /стая 403/. Молим  да направите всичко възможно  да осигурите присъствието на посочената дата на  членовете на секционните комисии от своите квоти.

На самото обучение, на представител на всяка секционна комисия /по правило – на председателя, но ако го няма – на друг  член от същата СИК/, се връчва папка с методически указания, списък на комисията и телефони, за да могат да осъществят  връзка помежду си.

 С пожелания за успешна кампания.

  Общинска избирателна комисия -  Трявна

19.10.2015

Съобщение

ОИК ТРЯВНА определя секция на територията на община Трявна за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

СЕКЦИЯ  № 073500004,  Клуб на хората с увреждания „Явор“ – гр. Трявна ул. „Асеневци“ № 1.


ОБЯВЯВА  следния телефон и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателната секция на 25.10.2015 година:

ОБЩИНА  ТРЯВНА, Адрес: гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21,  на тел.: 0677/62029

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, ще ползва ли придружител и телефон за връзка. 

Извозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Трявна.

 

19.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ТРЯВНА  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 19.10.2015Г. СЕ ПРЕМЕСТИ  В СТАЯ № 403 С ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА  0677/62410

16.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна е насрочено за 19.10.2015г. от 15.00 часа.

14.10.2015

Съобщение

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община  Трявна, Община Трявна , РУ „Полиция“-Трявна и РС „ПБЗН“ – Трявна.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обучение на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че обучението ще се проведе на  21 октомври  2015г /сряда/ от 17.00ч. в  ЗАЛАТА НА ХОТЕЛ „ТРЯВНА“

Молим  да направите всичко възможно  да осигурите присъствието на посочената дата на  членовете на секционните комисии от своите квоти.

На самото обучение, на представител на всяка секционна комисия /по правило – на председателя, но ако го няма – на друг  член от същата СИК/, се връчва папка с методически указания, списък на комисията и телефони, за да могат да осъществят  връзка помежду си.

 С пожелания за успешна кампания.

 Общинска избирателна комисия -  Трявна

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна е насрочено за 14.10.2015г. от 15.00 часа.

06.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Трявна,  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015г.   

Начало на регистрацията – Влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК – Трявна – 23 октомври  2015 г., 18.00 часа.

Край на регистрацията – 24 октомври  2015 г., 17.00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ  от 4 август 2015 г. на ЦИК  изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

 

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Трявна  ОСВЕН на хартиен носител и  в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ.

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция  не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Трявна.

 Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс.

 

 

 

06.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО:  Представители на партии, коалиции, местни коалиции в ОИК-Трявна,  упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г.   

 Всяка партия, коалиция, местна коалиция изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на представителите се представя в ОИК Трявна ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ.

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

 

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите  –                 24 октомври 2015 г., 17,00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция не може да надвишава броя на секциите на територията на община Трявна.

 

 

Нормативна уредба:  глава Осма, чл.124 - чл. 126 от Изборния кодекс

 

30.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЯВНА УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ E ПРИКЛЮЧИЛА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 Г.

В приложения файл са посочени всички регистрирани кандидати за всеки вид избор.

КАНДИДАТИ

25.09.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТРЯВНА

№ по ред

дата

Член на комисията

телефони

Час на дежурство

Час на дежурство

1.

25.09.2015г.

 

Радослав Ников

Иван Петров

0897993033 0899905804

от 9.00

до 13.00ч.

2.

25.09.2015г.

26.09.2015г.

Стоян Василев и Кольо Станев

0885046220 0876541990

от 13.00

09 .00

3.

26.09.2015г.

 

Радослав Ников

Кремена Станева

0897993033 0882446435

от 9.00

до 13.00ч.

4

26.09.2015г.

27.09.2015г.

Митко Рашков Кольо Станев

0894788971 0876541990

от 13.00

09 .00

5.

27.09.2015г.

 

Валентина Жечева

Иван Петров

0877420520 0899905804

от 9.00

до 13.00ч.

6

27.09.2015г.

28.09.2015г.

Валентина Жечева Кремена Станева

0877420520

0882446435

от 13.00

09 .00

7.

28.09.2015г.

 

Митко Иванов Рашков

0894788971

от 9.00

до 13.00ч.

8.

28.09.2015г.

29.09.2015г.

Елена Колева   Валенитина Жечева

0885507508 0877420520

от 13.00

09 .00

9

29.09.2015г.

 

Камен Кънчев

0897917110

от 09.00

13 .00

10

29.09.2015г. 30.09.2015г.

 

Иван Петров   Валенитина Жечева

0899905804 0877420520

от 13.00

09 .00

11

30.09.2015г.

 

Иван Петров  

Митко Рашков

0899905804 0894788971

от 09.00

13 .00

12

30.09.2015г.

01.10.2015г.

Валентина Жечева

Елена Колева

0877420520 0885507508

от 13.00

09.00

13

01.10.2015г.

 

Камен Кънчев

Иван Петров

0897917110 0899905804

от 9.00

до 13.00ч.

14

01.10.2015г.

02.09.2015г.

Стоян Василев  Елена Колева

0885046220 0885507508

от 13.00

09 .00

             

 

 

23.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна е насрочено за 28.09.2015г. от 15.00 часа.

18.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРЯВНА СЪОБЩАВА, ЧЕ  НА 23 СЕПТЕМВРИ ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ТРЯВНА,  ЕТ.4, СТАЯ № 404,  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 Г.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна е насрочено за 18.09.2015г. от 15.00 часа.

16.09.2015

Съобщение

ОИК-Трявна, указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК. Списъкът съдържа следните колони: - номер по ред; - ЕГН; - собствено име; - бащино име; - фамилно име; - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим; - общината, където е заявен за регистрация кандидата; - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство). Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч. 

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна е насрочено за 16.09.2015г. от 16.00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15.09.2015г., 9.00 часа.

Крайният срок за премане на документи  за регистрация на кандидатски листи  е 22.09.2015г. 17.00ч.

Документите се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 часа.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна е насрочено за 14.09.2015г. от 14.30 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК - Трявна на 11.09.2015г. е насрочено за 15.30 часа

09.09.2015

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Трявна за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Трявна, започва  от 9,00 ч. на 09 септември (сряда) 2015 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Трявна, находящ се на адрес: гр.Трявна, ул."Ангел Кънчев"№21, ет.4. стая 404

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 18,00 ч. на 14 септември 2015 г.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 161-МИ / 23.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Мария Николаева Пенева и обявяване за общински съветник на следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 160-МИ / 16.11.2015

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на обинския съветник КРЕМЕНА СОФРОНИЕВА РАЙЧЕВА и обявяване за общински съветник на следващия в листата на МК „ВЪЗРОЖДЕНСКА ТРЯВНА”

 • № 159-МИ / 09.11.2015

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК ТРЯВНА за предаване на изборни книжа и материали на Административен съд гр. Габрово, съгласно Определение № 623/06.11.2015г. по административно дело 227/2015г. от изборите за общински съветници в община Трявна , проведени на 25.10.2015г.

всички решения