№ 139-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБРАНИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 138-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛАЧКОВЦИ

№ 137-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на интернет страницата на ОИК Трявна сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване във Втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019г. в Община Трявна.

№ 136-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

№ 135-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на Втори тур за избори за Кмет на община

№ 134-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Ново преброяване на гласовете в секция № 073500013

№ 133-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден

№ 132-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 210 от 27.10.2019 г., депозирана от ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“, чрез представляващ Златка Донева - Цанева

№ 131-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 209 от 27.10.2019 г., депозирана от ПП“ГЕРБ“,чрез представляващ Цветомир Цвятков Михов

№ 130-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 208 от 27.10.2019 г., депозирана от ПП“ГЕРБ“,чрез представляващ Цветомир Цвятков Михов

№ 129-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 207 от 27.10.2019 г., депозирана от ПП“ГЕРБ“,чрез представляващ Цветомир Цвятков Михов

№ 128-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 206 от 27.10.2019 г., депозирана от Коалиция “БСП за България“,чрез упълномощен представител Татяна Рачева.

№ 127-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП "ГЕРБ", регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 126-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП "БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА", регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 125-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 124-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 100-МИ/17.10.2019г. за определяне на членове на Общинска избирателна комисия Трявна за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 123-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на Коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ /Движение 21/, регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 122-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ /Движение 21/

№ 121-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от МК „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

№ 120-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Календар

Решения

  • № 159-МИ / 13.04.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • № 158-МИ / 08.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

  • № 157-МИ / 05.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК - ТРЯВНА за предаване на изборни книжа и материали на Административен съд гр. Габрово по административни дела образувани по Жалба вх. № 251/03.11.2019г. 14.20ч. и Жалба вх. № 252/03.11.2019г. 14.25ч. по описа на Административен съд-Габрово за 2019 година

всички решения